EFPIA-koden

Bracco Group har åtagit sig att följa öppenhetsprincipen genom en öppen redovisning av värdeöverföringar till hälso- och sjukvården och dess personal för att därigenom säkerställa att de höga krav på integritet som patienter, myndigheter och andra intressenter ställer efterlevs.

EFPIA inser att interaktioner mellan läkemedelsindustrin och anställda inom hälso- och sjukvården kan skapa intressekonflikter. Följaktligen har yrkes- och branschorganisationer, inklusive EFPIA och dess medlemsorganisationer, antagit koder och riktlinjer med syfte att säkerställa att dessa interaktioner uppfyller de höga krav på integritet som patienter, myndigheter och andra intressenter förväntar sig.

Bracco Group har åtagit sig att vara transparent i sina kontakter med hälso- och sjukvården (HCO) och dess medarbetare (HCP) och är, i enlighet med EFPIA:s HCP/HCO disclosurekod, ålagda att öppet redovisa alla värdeöverföringar som främjar eller gagnar dig under den tillämpliga nationella kod som implementerar EFPIA-koden om redovisning av värdeöverföringar från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvården och dess medarbetare.
Bracco inför de nödvändiga rapporteringsverktygen för redovisning av värdeöverföringar till hälso- och sjukvården (HCO) samt dess medarbetare (HCP).

Välj land

for Belgium click here
for UK click here