Kódex EFPIA

Skupina Bracco stojí pevne za princípom transparentnosti pomocou zverejňovania „poskytnutých plnení“ pre zdravotníckych odborníkov a zdravotnícke organizácie, čo zaisťuje vysokú úroveň integrity, ktorú pacienti, vlády a ďalší zúčastnení očakávajú.

EFPIA si uvedomuje, že vzájomné vzťahy medzi odvetvím a zdravotníkmi môžu vytvárať potenciál na stret záujmov. V dôsledku toho odborné a odvetvové asociácie, vrátane federácie EFPIA a jej členských asociácií, schválili kódexy a smernice zaisťujúce, aby táto vzájomná spolupráca spĺňala najvyššie normy integrityi, ktorú pacienti, vlády a ďalší zúčastnení očakávajú.

Skupina Bracco sa zaviazala k transparentnosti vo svojich vzťahoch so zdravotníckymi odborníkmi a zdravotníckymi organizáciami a v súlade s kódexom o zverejňovaní informácií je povinná verejne oznámiť všetky poskytnuté plnenia v ich prospech a úžitok podľa príslušnej národnej legislatívy, ktorá zavádza Kódex EPPIA o vykazovaní poskytnutých plnení v smere od farmaceutických firiem k zdravotníckym odborníkom a organizáciám.
Bracco pripravuje nevyhnutné nástroje na vykazovanie a zverejňovanie poskytnutých plnení zdravotníckym odborníkom a zdravotníckym organizáciám.

Vyberte krajinu

for Belgium click here
for UK click here