EFPIAs retningslinjer

Bracco-gruppen er underlagt prinsipper for åpenhet gjennom offentliggjøring av «Verdioverføring» til helsepersonell og helseorganisasjoner for å sikre den integriteten som pasienter, styresmakter og andre interessenter forventer.

EFPIA ser at interaksjon mellom bransjen og helsepersonell kan føre til interessekonflikter. Derfor har personell og bransjeforeninger, inkludert EFPIA og deres medlemsforeninger, innført retningslinjer for å sikre at slik interaksjon ivaretar den integriteten som pasienter, styresmakter og andre interessenter forventer.

Bracco-gruppen arbeidet for åpenhet i sitt forhold til helsepersonell og helseorganisasjoner. I henhold til EFPIAs retningslinjer for åpenhet er Bracco-gruppen pålagt å informere offentlig om alle former for verdioverføring i din favør eller som du har fordeler av, basert på gjeldende nasjonal implementering av EFPIAs retningslinjer for rapportering av verdioverføring fra legemiddelfirmaer til helsepersonell og helseorganisasjoner.
Bracco bruker de nødvendige rapporteringsverktøyene for å sikre åpenhet rundt verdioverføring til helsepersonell og helseorganisasjoner.

Velg land

for Belgium click here
for UK click here