EFPIA:n ohjeistus

Bracco-konserni on sitoutunut läpinäkyvyyden periaatteeseen ja julkaisee tiedot terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille annetuista taloudellisista etuuksista varmistaen siten toiminnan oikeudenmukaisuuden potilaiden, viranomaisten ja muita sidosryhmien kannalta.

EFPIA on tietoinen siitä, että lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistoiminta voi johtaa eturistiriitoihin. Tämän vuoksi alan ammatilliset ja yritysjärjestöt, EFPIA ja sen jäsenliitot ja yritykset mukaan lukien, ovat laatineet määräyksiä ja ohjeistuksia tämänkaltaisen yhteistoiminnan oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi potilaiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien odottamalle tasolle.

Bracco-konserni on sitoutunut läpinäkyvyyteen suhteissaan terveydenhuollon ammattilaisiin ja organisaatioihin, ja siksi noudatamme näitä ryhmiä koskevia EFPIA:n julkistamisohjeita, jotka edellyttävät saamienne tai puolestanne maksettujen etujen julkistamista kansallisten, lääkeyhtiöiltä terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatiolle annettuja etuuksia koskevien raportointivelvollisuuksien mukaisesti.
Bracco käyttää tarvittavia raportointityökaluja terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille annettujen etuuksien julkistamiseksi.

Valitse maa

for Belgium click here
for UK click here