Kodex EFPIA

Skupina Bracco stojí pevně za principem transparentnosti pomocí zveřejňování „poskytnutých plnění“ zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím, což zajišťuje vysokou úroveň integrity, kterou pacienti, vlády a další zúčastnění očekávají.

EFPIA si uvědomuje, že vzájemné vztahy mezi odvětvím a zdravotníky mohou vytvářet potenciál pro střet zájmů. V důsledku toho odborné a odvětvové asociace, včetně federace EFPIA a jejích členských asociací, schválily kodexy a směrnice zajištující, aby tato vzájemná spolupráce splňovala nejvyšší normy integrity, kterou pacienti, vlády a další zúčastnění očekávají.

Skupina Bracco se zavázala k transparentnosti ve svých vztazích se zdravotnickými odborníky a zdravotnickými organizacemi a v souladu s kodexem zveřejňování informací zdravotnickými odborníkům i organizacím je povinna veřejně oznámit všechna poskytnutá plnění ve Váš prospěch a užitek dle příslušné národní legislativy, která zavádí kodex EPPIA o vykazování poskytnutých plnění ve směru od farmaceutických firem k zdravotnickým odborníkům a organizacím.
Bracco připravuje nezbytné nástroje vykazování ke zveřejňování poskytnutých plnění zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím.

Vyberte zemi

for Belgium click here
for UK click here